Co giảm ống gió vuông

Co giảm ống gió vuông dùng để nối các đoạn ống gió vuông lại với nhau. Co giảm với một đầu nhỏ và một đầu lớn phù hợp cho các đường ống hẹp giảm dần.

Ngoài ra, Trần Gia M&E còn cung cấp rất nhiều loại ống gió với hình dáng và chất liệu khác nhau, đáp ứng phù hợp với công trình của quý khách.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666