Côn giảm ống gió vuông (Chân rẽ ống gió vuông)

Côn thu ống gió vuông (hay côn giảm) là một phụ kiện ống gió vuông, được sử dụng đi kèm với hệ thống gió vuông. Côn giảm vuông được thiết kế theo hình dạng đặc biệt, nhằm thực hiện chức năng chuyển đổi ống gió để kết nối vào đầu quạt, hoặc kết nối đưa xuống miệng gió cùng nhiều chức năng khác.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666