Ống gió vuông cách âm đinh hàn

Ống chữ nhật cách âm có lớp ngoài là ống gió thông thường, tiếp đến là lớp vật liệu cách âm có vải hoặc lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ bề mặt.

Để giữ chặt lớp vật liệu cách âm vào thành trong của lớp ngoài có 2 phương pháp thông dụng:

  • Đối với ống cách âm tôn soi lỗ truyền thống: sử dụng tôn soi lỗ bảo vệ.
  • Đối với ống cách âm đinh hàn: sử dụng đinh có mũ chụp hàn dính vào thành ống.

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế SMACNA, DW/144.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666
Danh mục: