Co 90 ống gió tròn 2 lớp

Co 90° ống gió tròn 2 lớp được thiết kế để nối các đoạn ống gió tròn rẽ lại với nhau. Giúp đường ống gió tròn rẽ nhánh vuông góc sang một hướng khác.

Vật liệu chế tạo ống gió tròn thường sử dụng tole tráng kẽm.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666