Miệng gió đĩa tròn lõm MVT-D

Miệng gió đĩa tròn lõm MVT-D có cấu trúc để điều chỉnh liều lượng gió bằng cách chỉnh đĩa bay lên và xuống. Đĩa được điều chỉnh tùy theo sự thay đổi luồng không khí điều hòa và bán kính thẳng đứng và nằm ngang của miệng gió có thể điều chỉnh dễ dàng.

Miệng gió đĩa tròn lõm đặc biệt thích hợp với khu vực lưu trữ hàng với trần thấp.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666