Miệng gió nhựa 103 A/B

Miệng gió nhựa 103 A/B bao gồm:

  • Miệng gió xoay (khuếch tán), miệng thoát gió (trang trí).
  • Miệng gió dạng khuếch tán có thể đi kèm công tắc đóng mở hình quạt và có kèm phụ kiện che lỗ vặn ốc.
Tư vấn miễn phí: 0909.778.666