Miệng gió nhựa 103 A/B

  • Miệng gió xoay (khuếch tán) miệng thoát gió (trang trí)
  • Miệng gió dạng khuếch tán có thể đi kèm công tắc đóng mở hình quạt và có kèm phụ kiện che lỗ vặn ốc
Tư vấn miễn phí: 0933.778.666