Miệng gió đĩa tròn lồi MVT-C

Miệng gió đĩa tròn lồi MVT-C có cấu trúc để điều chỉnh liều lượng gió bằng cách chỉnh đĩa bay lên và xuống. Đĩa được điều chỉnh tùy theo sự thay đổi luồng không khí điều hòa và bán kính thẳng đứng và nằm ngang của miệng gió có thể điều chỉnh dễ dàng.

Miệng gió đĩa tròn lồi đặc biệt thích hợp với khu vực lưu trữ hàng với trần thấp.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666