Rẽ nhánh ống gió tròn

Rẽ nhánh ống gió tròn dùng để nối các đoạn ống gió tròn theo hướng rẽ sang một vị trí khác. Rẽ nhánh thường dùng trong các đường ống tách nhánh tạo dòng thoát khí để giảm áp lực cho đường ống.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666