Quạt hướng trục TGAF201

Quạt hướng trục TGAF201 có cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cánh lớn,…

Các loại quạt bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng, được sử dụng để thông gió và nén khí trong đường ống công nghiệp, cung cấp và thải khí nhiệt độ cao với khí không chứa dầu, nước và bụi.

Các chất khí được sử dụng không nên là loại dễ cháy, không dễ bị ăn mòn.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666