Quạt phòng nổ hướng trục TG

Quạt phòng nổ hướng trục được thiết kế để dùng trong các môi trường đặc biệt dễ cháy nổ như kho xăng, hóa chất, các nhà chứa thuốc, kho vũ khí, các vị trí có các chất dễ cháy như, ga, cồn, hoặc các vị trí đặc biệt.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666