Ống gió tròn ghép tán

Ống gió tròn ghép tán được thiết kế và sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế SMACNA, DW/144.

Vật liệu chế tạo ống gió tròn ghép tán thường sử dụng tole tráng kẽm hoặc thép.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666