Miệng gió nhựa 207

  • Thoát gió sọc trần trong (ngược) miệng gió (trang trí)
  • Phụ kiện: nắp vuông tròn, gắn kem công tác đóng mở hình quạt, che lấp lỗ bắt ốc
Tư vấn miễn phí: 0909.778.666