Miệng gió nhựa 201 A/B

  • Tấm hoa văn lọc gió hồi (dung cho kệ thép nhẹ)
  • Phụ kiện: phối hợp kệ thép nhẹ và kích thước tấm lọc
  • Đặc tính: Lưới sàn lọc nilon
Tư vấn miễn phí: 0909.778.666