Co 45 ống gió tròn 2 lớp

Ống gió tròn được thiết kế và sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế SMACNA, DW/144.

Vật liệu chế tạo ống gió tròn thường sử dụng tole tráng kẽm.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666