Tee ống gió vuông

Tee ống gió vuông (hay còn gọi là tê ống gió) được dùng để gắn trực tiếp trên hệ thống thông gió. Tee ống gió có tác dụng phân chia hoặc góp đường ống gió của hệ thống truyền tải không khí.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666