Tháp lọc xử lý khí thải (Scrubber)

Tháp xử lý khí thải (Scrubbe): là giải pháp chi phí hiệu quả cho việc xử lý khí thải. Những khí thải có hại cho sức khỏe và môi trường, cần phải được xử lý để giảm thấp nồng độ trước khi được phát tán vào bầu khí quyển.

Tiêu biểu như: H2SO4, HNO3, HCl, H2S, HF, NH3, SOx, NOx, khí Clo và các dung môi hữu cơ.

Phương thức này đạt hiệu suất 90 – 99% do đó thường được ứng dụng để xử lý khí thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo QCVN 20:2009/BTNMT.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666