Quạt thông gió vuông che mưa

Quạt thông gió mặt vuông có thân tròn , lưới , lá chớp và có thể che mưa.

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666