Ống nhựa PP

100.000 

Ống nhựa PP có khả năng làm việc rất tốt với nhiều loại hóa chất như: muối, acid, bazơ, đặc biệt là thường được ưu tiên sử dụng với dung dịch NaOH nóng; và cũng làm việc tốt với các loại dung môi như cồn, este, ketone,… tuy nhiên không phù hợp với các axit quá mạnh.

Nhiệt độ làm việc của hệ thống đường ống nhựa PP có thể đạt tới 90ºC, thậm chí có thể lên tới tối đa 110ºC trong thời gian ngắn (ví dụ khi hệ thống bị sự cố, làm tăng nhiệt đột xuất).

Tư vấn miễn phí: 0909.778.666