Miệng gió sọt trứng cánh thẳng EAG

Mô tả:

– Dùng làm miệng gió hồi.

– Dùng để gắn trần.

 

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666