Hệ thống xử lý bụi (khô)

Hệ thống xử lý bụi (dạng khô) được sử dụng phổ biến trong các nhà máy, khu công nghiệp, nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và người dân sống xung quanh.

  • Hệ thống xử lý bụi gồm: Buồng lắng bụi, Thiết bị lọc bụi kiểu quán tính, Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu nằm ngang, Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu đứng, Lưới lọc bụi, Thiết bị lọc bụi tĩnh điện.
Tư vấn miễn phí: 0909.778.666