Bass treo máng

Bass treo giúp cố định vị trí các máng cáp. Bass treo máng gồm 3 hệ thống chính:

  • Hệ thống Bass/Bass nối
  • Hệ thống Bass/Bass treo
  • Hệ thống Bass/Bass eke
Tư vấn miễn phí: 0909.778.666