Bass treo máng

Hệ thống Bass/Bass nối:

– Sản phẩm bass nổi mảng cáp được sản xuất theo kích thước như sau:

  • D = 480mm
  • H = theo kích thước máng cáp
  • W = theo kích thước máng cáp

– Sản phẩm nói máng cáp dùng để nối máng cáp lại với nhau tạo thành đường thẳng nhất định theo yêu cầu của công trình.

Hệ thống Bass/Bass treo:

– Sản phẩm bass treo máng được sản xuất theo kích thước như sau:

  • D = 50mm
  • H = theo kích thước máng cáp
  • W = theo kích thước máng cáp

–  Lỗ R 8mm phía trên dùng để lắp ty treo máng.

– Lỗ R 8mm bên hông dùng để lắp bulon vào vị trí nối máng, trên khoảng cách 2m cho 1 bass

– Sản phẩm bass treo máng dùng để treo máng trên khoảng không theo nhu cầu công trình, vị trí treo phụ thuộc vào địa hình và nhụ cầu của chủ đầu tư.

Hệ thống Bass/Bass eke:

– Sản phẩm bass Eke được sản xuất theo kích thước như sau:

  • D = dùng bằng V30 – 50mm H = 550mm
  • W = theo kích thước của địa hình nơi lắp đặt máng cáp.

Bass Eke dùng đẻ đỡ máng cáp khi máng cáp đi cặp tường. Bass Eke có lỗ bulon đề bắt vào tường và máng cáp, tạo độ vững chắc khi kéo cáp.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666
Danh mục: , Từ khóa: