Miệng gió sọt trứng cánh nghiêng MST-N

Miệng gió sọt trứng cánh nghiêng MST-N thường dùng làm miệng gió cấp hoặc gió hồi, có thể gắn tường, gắn trần hoặc gắn trực tiếp vào ống gió. Miệng gió sọt trứng cánh nghiêng được ứng dụng để làm cửa hút gió thải toilet. Có thể được dùng kèm với van chỉnh gió.

Tư vấn miễn phí: 0933.778.666